Vackra Åre gamla kyrka.

Får jag lov att presentera denna otroligt, fascinerande och historiska kyrka? Ibland förstår jag själv inte hur vackra vissa kyrkor är som jag fotograferar först efteråt när jag kollar igenom bilderna.

Detta är då Åre gamla kyrka som jag fotade under min vistelse i Jämtland. Kyrkobyggnaden, vars första halva uppfördes i slutet på 1100-talet, har inspiration från samtida kyrkor i Norge då Jämtland faktiskt var norskt fram till år 1645.

Närbild på Åre gamla kyrka.

En omfattande utbyggnad skedde under 1700-talets mitt, och ett antal renoveringar under 1900-talets sekel har gjort kyrkan till den enda bevarade medeltida stenkyrkan i fjällkedjan.

Kyrkans exakta byggår är dock osäkert, men takstolarnas konstruktion och analyser 2010 av trävirket i byggnadens murremmar kan datera koret till tidigast 1156 och senast på 1160-talet tillsammans med långhuset.

Åre gamla kyrkas klockstapel.

Öppningen inunder klockstapeln är kyrkogårdens entré. Kyrkogården omges av en bogårdsmur i sten, och vidare ett öppet fält i en hundrametersradie som i exploateringsfrågor skyddar kyrkans kulturhistoriska värde och karaktär som landmärke.

1755–1760 byggdes den externa klockstapeln, placerad några tiotal meter norr om långhuset, uppförd av socknens byggmästare och riksdagsman Erik Olofsson i Rännberg. Dess utseende har en typiskt jämtländsk 1700-talskaraktär med lökkupol, men klockstapeln är samtidigt unik i det att grunden gjorts i sten istället för trä.

Insidan av Åre gamla kyrka.

De flesta av gamla kyrkans inventarier gick till den nya kyrkan i Duved på 1890-talet (bilder finns i ett tidigare blogginlägg), men några av dessa återbördades i samband med upprustningen på 1920-talet. Detta inkluderar exempelvis två ljuskronor, vilka inte är närmare kända men tros vara från 1700-talet. Dopfunten, krönt med en pelikan, är från 1700-talet.

Som vanligt så kan jag verkligen rekommendera ett besök till denna historia kyrka, inte minst under vintertid då atmosfären känns rent av magisk!